Aktuariegruppen

Aktuariegruppen är ett konsultföretag som erbjuder aktuariella tjänster till försäkrings- och tjänstepensionsföretag

Vår övertygelse är att erbjuda tjänster utifrån kundens specifika behov. Vi tror på långsiktiga relationer till våra kunder där vi kan erbjuda rätt kompetens vid rätt tidpunkt.

Kontakt
maria.engqvist@aktuariegruppen.se
elinore.gustafsson@aktuariegruppen.se

Besöksadress
Kungsholmsgatan 2a
112 26 Stockholm