Vi erbjuder aktuariella tjänster till försäkringsföretag

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.

Välkommen till Aktuariegruppen

Vi erbjuder aktuariekonsulter med bred erfarenhet.
Gemensamt för oss är personligt engagemang och intresse för att hitta lämpliga lösningar för den specifika kunden.

Våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Vår övertygelse är att erbjuda tjänster utifrån kundens specifika behov. Vi tror på långsiktiga relationer med våra kunder där vi kan erbjuda rätt kompetens vid rätt tidpunkt.

Aktuellt

Om Aktuariegruppen

Aktuariegruppen är ett konsultbolag som är specialiserade på aktuariella tjänster. Bolaget består av fyra aktuarier som kan både sak- risk- och livförsäkring. Vi har erfarenhet av så väl traditionellt aktuariellt arbete som ledarskap och styrelsearbete.

Tre aktuarier i bolaget har fullständig behörighet att utföra ansvaret i aktuariefunktionen enligt FFFS 2015:8. Förutom kunskaper i aktuariella beräkningsmodeller finns en bred kunskap inom regelverk såsom Solvens 2 och finansiell redovisning. Gemensamt för oss är personligt engagemang och intresse för att hitta lämpliga lösningar för den specifika kunden.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.