Tillståndsansökan

Tillståndsansökan

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Ni kan ta hjälp av oss för rådgivning, dokumentation och beräkningar genom hela processen.

Vid en tillståndsansökan krävs bland annat att det tilltänkta försäkringsföretaget redan under ansökningsprocessen anlitar en behörig aktuarie som ska utgöra aktuariefunktionen. Vi är flera behöriga aktuarier i bolaget som kan fylla den rollen åt er.

I tillståndsansökan ska bland annat styrdokument bifogas. Till exempel Försäkringstekniskt beräkningsunderlag (FTB) och Försäkringstekniska riktlinjer (FTR). Vi har erfarenhet från att upprätta både FTB och FTR men även andra nödvändiga styrdokument och kan erbjuda hjälp med detta.

Till ansökan ska det dessutom utföras beräkningar av bland annat prognoser av framtida reserver och kapitalkrav. Med vår kunskap av beräkningar och beräkningsverktyg kan vi erbjuda hjälp att tillsammans med er ta fram dessa prognoser.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.