Projekt

Projekt

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Våra aktuarier har en lång erfarenhet av projektarbete och projektledning av specialister inom till exempel IFRS 17 och Solvens 2. Vi kan bidra till projektets alla faser från utredningsarbetet, till kravställning, tester och leverans. Vi ser till att inget faller mellan stolarna genom kontinuerlig uppföljning och väldokumenterat arbete.

Försäkringsbranschen är i ständig förändring. Nya regelverk och riktlinjer, det kan handla om redovisningsregler eller vara IT-relaterat, samtidigt som ni vill utveckla försäkringsverksamheten. Det ställer höga krav på att kunna förändra sig inom flera delar av verksamheten samtidigt.

Vi kombinerar erfarenhet av att arbeta med komplexa projekt med vår kunskap inom det aktuariella hantverket.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.