Kontakt

Kontaktuppgifter

Aktuariegruppen
Ragvaldsgatan 7
118 46 Stockholm

E-post: elinore.gustafsson@aktuariegruppen.se

Tel: +46 73 728 98 18

Elinore Gustafsson
senior aktuarie och partner
elinore.gustafsson@aktuariegruppen.se
+46 73 728 98 18
LinkedIn

Elinore har mer än 10 års erfarenhet som aktuarie inom både liv- och sakförsäkring. Under de senaste åren har hon arbetat med allt från stöd, rådgivning och granskning av aktuariella uppgifter till ledarskapsroller och styrelseledamot.

Elinore är driven, intresserad och engagerad med en förmåga att förklara de aktuariella detaljerna på ett förståeligt vis.

Maria Engqvist
senior aktuarie och partner
maria.engqvist@aktuariegruppen.se
+46 70 262 17 39
LinkedIn

Maria är diplomerad aktuarie med mer än 15 års erfarenhet inom både liv- och sakförsäkring. Hon har arbetat i många olika roller med allt från analysarbete och reservsättning till att vara ansvarig för aktuariefunktion och styrelseledamot.

Maria är nyfiken och analytisk med en stor förmåga att se det aktuariella i förhållande till hela bolagets intresse.

Ieva Gediminaité
senior aktuarie
ieva.gediminaite@aktuariegruppen.se
+46 73 053 94 47
LinkedIn

Ieva är en ambitiös aktuarie med mer än 10 års erfarenhet som aktuarie inom både sak- och riskförsäkring. Hon har arbetat med både löpande- och projektarbete som operativ aktuarie och ansvarig för aktuariefunktion.

Ieva är strukturerad och detaljorienterad med en förmåga att se helheten. Hon är en aktiv lyssnare som är bra på att identifiera mottagarens behov.

Emilia Olofsson
senior aktuarie
emilia.olofsson@aktuariegruppen.se
+46 73 228 83 58
LinkedIn

Emilia har många års erfarenhet som aktuarie inom sak- och riskförsäkring. Hon har arbetat med både reservsättning, riskmodellering så väl i utvecklingsprojekt som i förvaltning samt som ansvarig för aktuariefunktion.

 Emilia drivs av att kommunicera och implementera det aktuariella arbetet på ett konstruktivt sätt hos varje kund utifrån dennes förutsättningar.

 

Karin Börjesson
risk manager och aktuarie
karin.borjesson@aktuariegruppen.se
+46 73 228 83 58
LinkedIn

Karin har mer än 15 års erfarenhet av arbete på risk management- och aktuarieavdelningar inom både operativa och ledande roller. Hon har arbetat som ansvarig riskhanteringsfunktion med stöd till verksamhet, ledning och styrelse, såväl som livaktuarie och är van vid löpande aktuariellt arbete såsom reservsättning, försäkringstekniska avsättningar och kapitalkravsberäkningar men även utredningar, regelverkstolkningar och systemrelaterade frågor.

Karin är en erfaren ledare som är analytiskt lagd med stor kommunikativ förmåga och leveransfokus.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.