Om oss

Aktuariekonsulter

Aktuariegruppen är ett konsultbolag som är specialiserade på aktuariella tjänster. Bolaget består av fyra aktuarier som kan både sak- risk- och livförsäkring. Vi har erfarenhet av så väl traditionellt aktuariellt arbete som ledarskap och styrelsearbete.

Tre aktuarier i bolaget har fullständig behörighet att utföra ansvaret i aktuariefunktionen enligt FFFS 2015:8. Förutom kunskaper i aktuariella beräkningsmodeller finns en bred kunskap inom regelverk såsom Solvens 2 och finansiell redovisning. Gemensamt för oss är personligt engagemang och intresse för att hitta lämpliga lösningar för den specifika kunden.

Stor bredd av uppdrag

I vår uppdragsportfölj finns en stor bredd av uppdrag hos både stora och små försäkringsbolag. Vi har jobbat med både skade- och livbolag med olika former av ägarstruktur. Vi har bland annat haft uppdrag som del av IFRS 17-projekt, uppstart av nya bolag och interims chef.

Vi arbetar även löpande med flertalet outsourcing-uppdrag där vi utför aktuariefunktion, beräkningar och rapportering.

Medarbetare

Maria Engqvist
senior aktuarie och partner
maria.engqvist@aktuariegruppen.se
+46 70 262 17 39
LinkedIn

Maria är diplomerad aktuarie med mer än 15 års erfarenhet inom både liv- och sakförsäkring. Hon har arbetat i många olika roller med allt från analysarbete och reservsättning till att vara ansvarig för aktuariefunktion och styrelseledamot.

Maria är nyfiken och analytisk med en stor förmåga att se det aktuariella i förhållande till hela bolagets intresse.

Elinore Gustafsson
senior aktuarie och partner
elinore.gustafsson@aktuariegruppen.se
+46 73 728 98 18
LinkedIn

Elinore har mer än 10 års erfarenhet som aktuarie inom både liv- och sakförsäkring. Under de senaste åren har hon arbetat med allt från stöd, rådgivning och granskning av aktuariella uppgifter till ledarskapsroller och styrelseledamot.

Elinore är driven, intresserad och engagerad med en förmåga att förklara de aktuariella detaljerna på ett förståeligt vis.

Emilia Olofsson
senior aktuarie
emilia.olofsson@aktuariegruppen.se
+46 73 228 83 58
LinkedIn

Emilia har många års erfarenhet som aktuarie inom sak- och riskförsäkring. Hon har arbetat med både reservsättning, riskmodellering så väl i utvecklingsprojekt som i förvaltning samt som ansvarig för aktuariefunktion.

 Emilia drivs av att kommunicera och implementera det aktuariella arbetet på ett konstruktivt sätt hos varje kund utifrån dennes förutsättningar.

David Musazai
aktuarie
david.musazai@aktuariegruppen.se
+46 79 104 30 80
LinkedIn

David har både erfarenhet av traditionellt aktuariellt arbete på försäkringsbolag och granskande uppgifter som aktuariekonsult. Han har även lång erfarenhet av att leda projekt på såväl nationell som internationell nivå.

David har en god analytisk förmåga och stor vana av att arbeta tvärfunktionellt. Han har kunskaper inom både liv- och sakförsäkring.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.