Bokslutsaktuarie

Bokslutsaktuarie

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid behov av tillfällig förstärkning kan vi hjälpa er under kortare eller längre perioder, där vi kan erbjuda aktuarier med olika erfarenhetsnivåer som passar just er verksamhet.

Vi erbjuder också outsourcing av beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna, kapitalkrav (SCR och MCR) och ORSA-scenarier. Vi kan också hjälpa till med de aktuariella delarna av QRT-rapporteringen. Våra aktuarier har erfarenhet från såväl sak-, risk- och livförsäkringar.

Reservmodeller och antaganden behöver emellanåt uppdateras och anpassas efter nya förutsättningar. Där kan vi vara behjälpliga med duktiga analytiker. Vi kan bland annat erbjuda hjälp med skattning av dödlighetsantaganden och sjukförsäkringsantaganden.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.