Outsourcing

Outsourcing

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har flera behöriga aktuarier inom Aktuariegruppen som kan uppfylla kraven för att utföra hela ansvaret i aktuariefunktionen för såväl sak-, risk- och livförsäkringar. Men kan även på löpande basis komplettera eran egen aktuariefunktion med rådgivning och oberoende valideringar.

Vi erbjuder också outsourcing av beräkning av de försäkringstekniska avsättningarna, kapitalkrav (SCR och MCR) och ORSA-scenarier. Vi kan också hjälpa till med de aktuariella delarna av QRT-rapporteringen.

Vi arbetar med flertalet outsourcing uppdrag och kan erbjuda ett effektivt arbetssätt med en tydlig struktur. Processen anpassas alltid efter era önskemål och behov.

I och med att vi är fler i bolaget har vi en god kapacitet att uppfylla regelverkskraven kring kontinuitet. Vi kan även erbjuda att utföra både beräkningar och funktion och samtidigt uppfylla krav på oberoende genom dualitet med minst två personer involverade i uppdraget.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.