Utredningar

Utredningar

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Reservmodeller och antaganden behöver emellanåt uppdateras och anpassas efter nya förutsättningar. Där kan vi vara behjälpliga med duktiga analytiker. Vi kan bland annat erbjuda hjälp med skattning av dödlighetsantaganden och sjukförsäkringsantaganden.

En av aktuariefunktionens uppgifter är att validera reservmodeller och antaganden. Vi kan erbjuda en oberoende validering som ett komplement till den egna aktuariefunktionen. Det kan också uppstå andra anledningar till behov av en second opinion på sina reservmodeller.

Det finns en stor mängd regelverk som träffar försäkringsbranschen och ibland är det inte helt självklart hur regelverket ska tolkas för ett specifikt bolag. Med vår mångåriga erfarenhet av bland annat Solvens 2-regelverket kan vi erbjuda skräddarsydda utredningar och gapanalyser för hur regelverken träffar just ert företag. Vi kan också hjälpa till med tolkning av nya regelverk som till exempel IFRS17.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.