Aktuariegruppen förstärker inom livförsäkring- och riskhantering

Aktuariegruppen förstärkts med en ny konsult inom livförsäkring- och riskhanteringsområdet. Karin Börjesson har mer än 15 års erfarenhet av arbete på risk management- och aktuarieavdelningar inom både operativa och ledande roller.

Hon har arbetat som ansvarig för riskhanteringsfunktion med stöd till verksamhet, ledning och styrelse. Här har hon bland annat organiserat riskworkshops, jobbat med ramverk för identifiering av risker och riskhantering inklusive scenarieframtagning och kapitalplanering inom bolags ORSA arbete.

Med erfarenhet som livaktuarie är hon van vid löpande aktuariellt arbete såsom reservsättning, försäkringstekniska avsättningar och kapitalkravsberäkningar men även utredningar, regelverkstolkningar och systemrelaterade frågor.

Karin är en erfaren ledare som är analytiskt lagd med stor kommunikativ förmåga och leveransfokus.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.