Aktuariellt Ledarskap

Aktuariellt ledarskap

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Ibland uppstår situationer som inte går att förutse, någon blir sjuk, föräldraledig eller söker sig till annat jobb. Då kanske ditt företag behöver komplettera med en tillfällig ledare.

Försäkringsbranschen är i ständig förändring med nya regelverk och ny digitalteknik. För att följa med i utvecklingen ställs höga krav på att organisationer har tillgång till kompetenta projektledare.

 

Vi har lång erfarenhet av att leda aktuariellt arbete, allt från projektledning inom regelverksimplementering och systemanpassningar till chef för aktuarieavdelning. Vi kan hjälpa er vid en vakans eller leda en grupp vid förflyttning. Specialistledning behöver ibland specialistkompetens.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.