Aktuariefunktion

Aktuariefunktion

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har flera behöriga aktuarier inom Aktuariegruppen som kan uppfylla kraven för att utföra hela ansvaret i aktuariefunktionen för såväl sak-, risk- och livförsäkringar. Men kan även på löpande basis komplettera eran egen aktuariefunktion med rådgivning och oberoende valideringar.

För att bedriva ett försäkringsföretag finns krav på att ha en aktuariefunktion, en av fyra centrala funktioner. Vi hjälper er med detta genom att ni outsourcar aktuariefunktionen till oss och får en långsiktig samarbetspartner till er verksamhet.

Förutom att utgöra aktuariefunktionen på löpande basis så kan vi göra tillfälliga inhopp så som vid en vakant tjänst. Vi utför också oberoende valideringar som ett komplement till befintlig aktuariefunktion där enskilda delar av arbetet outsourcas.

En viktig del av aktuariefunktionens uppgifter är att tillse att värderingen av FTA görs enligt gällande regelverk och att nivån är lämplig. Vi är ett konstruktivt stöd till er verksamhet med erfarenhet av både sak-, risk- och livförsäkring.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.