Aktuariegruppen förstärker inom livförsäkring- och riskhantering

Aktuariegruppen förstärkts med en ny konsult inom livförsäkring- och riskhanteringsområdet. Karin Börjesson har mer än 15 års erfarenhet av arbete på risk management- och aktuarieavdelningar inom både operativa och ledande roller. Hon har arbetat som ansvarig för riskhanteringsfunktion med stöd till verksamhet, ledning och styrelse. Här har hon bland annat organiserat riskworkshops, jobbat med ramverk […]