Läs om Aktuariegruppen nyaste konsult

Under hösten 2021 började Ieva jobba som aktuariekonsult på Aktuariegruppen. Ieva har lång erfarenhet som aktuarie men konsultrollen är ny för henne. Senast kommer hon från en roll som ansvarig för Aktuariefunktionen på ett stort svenskt sakförsäkringsbolag.  Varför valde du att byta till konsultyrket i stället för arbete på försäkringsbolag? Efter många år som anställd […]