Boka rådgivning

Boka rådgivning med oss

Vi erbjuder en unik tjänst att teckna ett abonnemang för rådgivningsmöten med erfarna aktuarier. Vi blir ert bollplank i frågor kring regelverkstolkning, reservsättningsmodeller eller andra aktuariella ämnen.  

Ni har möjlighet att prova en timme gratis utan något bindande avtal. Vi skriver endast under ett sekretessavtal där vi förbinder oss till att inte föra information vidare.

Är ni nöjda med första mötet och ser ett löpande behov kan ni därefter teckna ett abonnemang. Själva abonnemanget är gratis endast utnyttjad rådgivningstid faktureras.

Boka in en tid i vårt bokningssystem nedan. Meddela gärna i bokningen om ni har en specifik frågeställning ni vill prata om.

Alla våra tjänster

Vi erbjuder aktuarier med behörighet att utföra aktuariefunktionen via outsourcing, interimslösning eller som del av en intern aktuariefunktion.

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som bokslutsaktuarier där bland annat reservberäkningar, lönsamhetsanalyser, bokslut och Solvens 2 rapportering är en del av arbetet.

Vid tillfälligt behov av en aktuariechef eller projektledare kan vi erbjuda konsulter med lång erfarenhet inom dessa områden.

Vi erbjuder specialistkompetens och ledare till era projekt. Vi kan allt från kravställning och testning till utredning och projektledning.

Vi har erfarenhet från flertalet ansökningsprocesser och kan erbjuda vår kunskap och delaktighet vid er ansökan om att bedriva försäkringsverksamhet.

Vi erbjuder outsourcing av aktuariefunktion och aktuariella beräkningar. Att samarbeta med oss genom en outsourcinglösning ger ett tryggt och långsiktigt stöd till er verksamhet.

Vi har stor vana av att arbeta med en rad olika former av utredningar och kan erbjuda allt från analys och validering av reservmodeller, antaganden och regelverkstolkningar.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.