Vårt erbjudande

Vad kan vi hjälpa er med?

Vi erbjuder diplomerade aktuarier med lång erfarenhet och bred kompetens. Våra konsulter har erfarenhet både som anställda på försäkringsföretag och som aktuariekonsulter, och har bland annat arbetat med projekt inom Solvens 2 och IFRS 17. Vi har både bredd och djup från management- och regelverksnivå till implementering. Nedan följer ett urval av det vi kan hjälpa till med.

Förändringsarbete och regelverksanpassning

Analys och implementering
Behöver ni hjälp med att anpassa er till ett nytt regelverk? Våra aktuarier har erfarenhet av implementering av Solvens 2, IFRS 17 och nuvarande redovisningsstandard. Vi kan hjälpa er med allt från analys och tolkning till krav, utveckling och test.

Kartläggning av informationsbehov och processer
Vi har vana av förändringsarbete och kan hjälpa er med att kartlägga aktuariella informationsbehov och processförändringar.

Interimslösning

Ledning
Med lång erfarenhet inom ledning av aktuariellt arbete, kan vi erbjuda projektledning och interimschef inom det aktuariella området. Specialistledning behöver ibland specialistkompetens.

Aktuarieförstärkning
Behöver ni förstärkning av det löpande aktuariella arbetet? Våra konsulter har arbetat med olika roller inom prissättning, bokslut och rapportering och kan stärka upp under kortare eller längre perioder.

Aktuariefunktion

Våra aktuarier uppfyller Finansinspektionens lämplighetskrav på den som utför arbete i aktuariefunktion. Vi kan hjälpa er med en helhetslösning av en outsourcad aktuariefunktion. Vi kan även hjälpa till med att utföra enstaka uppdrag inom aktuariefunktionen, såsom exempelvis validering, datakvalité eller upprättande av styrdokument.

Utredningar och uppdateringar

Ibland kan det vara svårt att hinna med att genomföra de utredningar och uppdatera de antaganden som man vill. Våra konsulter har erfarenhet av att jobba med aktuariell analys av modeller och antaganden och vi kan hjälpa till med att genomföra stora som små utredningar och uppdateringar.

Kontakt
maria.engqvist@aktuariegruppen.se
elinore.gustafsson@aktuariegruppen.se

Besöksadress
Kungsholmsgatan 2A
112 26 Stockholm