David ny aktuariekonsult hos Aktuariegruppen

Aktuariegruppen är glada att kunna presentera David som började jobba hos oss i slutet av oktober. David har lång erfarenhet av att leda projekt på såväl nationell som internationell nivå.

Det senaste året har han vidareutbildat sig inom aktuarieprogrammet och samtidigt arbetat som aktuarie.

David har tidigare arbetat som aktuariekonsult med bland annat validering i enlighet med gällande regelverk, samt granskningar av årsredovisningar av företag inom försäkringsbranschen, både sak- och livförsäkringsbolag. Därutöver har han erfarenhet av traditionellt aktuariellt arbete på försäkringsföretag som reservsättningsaktuarie med analysarbete och beräkning av reserver och kassaflöden avseende både den finansiella redovisningen och Solvens 2.

David är van vid att jobba tvärfunktionellt och tänka utanför ramarna. Han har en god analytisk förmåga och kompetens inom digitalisering.

Behöver ni en konsult inom aktuariella tjänster?

Aktuariegruppen tillhandahåller aktuariekonsulter med erfarenhet inom liv-sak och riskförsäkring.